CONSULTARI PUBLICE

In zilele de 13.06.2023 si 11.07.2023 au avut loc CONSULTARILE PUBLICE din cadrul proiectului „Moreni in Actiune pentru Clima” in vederea realizarii matricei riscurilor si vulnerabilitatilor la schimbarile climatice in Municipiul Moreni. S-a analizat perceptia cetatenilor cu privire la impactul schimbarilor climatice asupra vietii si activitatii lor in vederea realizarii Planului de Atenuare si Adaptare la schimbarile climatice in municipiul Moreni.

Au fost prezenti peste 50 de persoane , din mai multe domenii de activitate si reprezentanti ai societatii civile.


CONCURSUL MULTIDISCIPLINAR  „ACȚIUNE PENTRU CLIMĂ!”

CUVANT DESCHIDERE LA CONCURSUL MULTIDISCIPLINAR   „ACȚIUNE PENTRU CLIMĂ!”

Tema anului este: „Fiecare gest contează”

Municipiul Moreni a semnat, in 24.12.2022, contractul de finanțare cu nr.25244/BT/24.11.2022 , aferent Programului Ro-Mediu pentru proiectului „ Moreni in Actiune pentru Clima” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 .

Obiectivul general al proiectului consta in Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptare la schimbarile climatice pentru municipiul Moreni

Obiective specifice:

 1. Dezvoltarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice pentru municipiul Moreni pentru perioada 2022 – 2030 și evaluarea oportunității de a adera la Pactul Global al Primarilor
 2. Creşterea capacităţii autorităţii locale de a elabora şi implementa politici publice responsabile din punct de vedere al climei;
 3. Creșterea gradului de informare și constientizare a cetățenilor din municipiul Moreni cu privire la măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

Activitățile proiectului:

 1. Managementul proiectului
 2. Dezvoltarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice
 3. Elaborare studiu de fezabilitate “Amenajare coridorului verde, de-a lungul râului Cricov”
 4. Training pentru administrația publică locală.
 5. Consultări publice privind Planul de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice și Matricea riscurilor climatice, cu factorii interesați (companii, sindicate, ONGuri, cetățeni
 6. Campanie de conștientizarea a populatiei cu privire la schimbarile climatice.
 7.  Informare și Comunicare
 8.  Conferință finală a proiectului cu prezentarea Planului si Matricei, prezentarea Pactului Primarilor și a proiectelor de succes implementate în Romania și în alte țări

Beneficiari direcți: Locuitorii Municipiului Moreni

Beneficiari indirecți: Locuitorii din zona limitrofa Municipiului Moreni (Iedera,Valea Lunga,Visinesti,Varfuri,I.L.Caragiale, Măgureni,Filipesti de pădure- județ Prahova)

In cadrul Activitatii  „Campanie de conștientizare” se desfasoara

Concursul – „Acțiune pentru climă” cu tema “Fiecare gest contează”

Concursul contribuie la creșterea gradului de informare și conștientizare în rândul elevilor cu privire la modul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și la adaptarea la schimbările climatice. Acțiunea este în concordantă cu Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice și Acordul de la Doha 2012 și se regăsesțe în politicile europene privind schimbările climatice.

Concursul continua traditia de peste 15 ani a concursurilor pe teme de actualitate, de protectia mediului, concursuri cu ecou atat la nivel national cat si international care au contribuit la dezvoltarea spriritului PRONATURA al tinerei generatii . Implicarea activă a copiilor în activităţile de mediu, ii învaţă să preţuiască şi să ocrotească rodul muncii depuse, sa ocroteasca natura, sa se recreeze si sa socializeze , in pauze intr-un cadru atractiv si prietenos.

Multumim tuturor participantilor: profesori, elevi, organizatori!