Beneficiar

Primăria Municipiului Moreni

Valoarea investițiilor

603.952 lei

Perioada de implementare

24 noiembrie 2022 – 24 noiembrie 2023

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității la nivelul municipiului Moreni de ameliorare și adaptare la schimbările climatice.

Necesitatea Proiectului

Datorită faptului că municipiul Moreni a fost pentru foarte mulți ani un oraș monoindustrial bazat pe exploatarea petrolului, la momentul actual se resimt importante efecte adverse cauzate de schimbările climatice.

Tranziția către o economie mai verde este înceată și necesită investiții considerabile atât la nivel de infrastructură cât și de resursă umană pregătită.

Situația mediului în municipiul Moreni se caracterizează printr-o poluare istorică masivă generată de industria petrolieră (exploatări de țitei închise sau unele încă funcționale) în special la nivelul solului și subsolului; poluarea apelor curgătoare și poluarea aerului generată în special de zona industrială a orașului.

Obiectivele specifice:

O1. Dezvoltarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice pentru municipiul Moreni pentru perioada 2022 – 2030 și evaluarea oportunității de a adera la Pactul Global al Primarilor


O2. Creşterea capacităţii autorităţii locale de a elabora şi implementa politici publice responsabile din punct de vedere al climei

O3. Creșterea gradului de informare și constientizare a cetățenilor din municipiul Moreni cu privire la măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice